Interaktiivseid õpimänge ML

25/02/2014 15:18

Lahenda mõistatused 

 

 

 1. Doomino liitmine ja lahutamine 1.klassile - http://www.kubbu.com/?s=liitmine-lahutamine2 
 2. Sõnavara rikastamine ( kahjuks ei sobi kasutada, kubbu ei loe täpitähti) - http://kubbu.com/?s=sonavararikastamine
 3. Rühmitamine: elus-eluta - http://kubbu.com/?s=elusjaeluta
 4. Miljonimäng Eestimaa - http://learningapps.org/display?v=pteha79g2&preview=1
 5. Täida lüngad -  http://LearningApps.org/display?v=pxzps0v9c
 6. Kirjuta lünka e või ee - http://learningapps.org/display?v=pkj77juv5
 7. Kirjuta sõnale lõpp. Tegusõna -  http://learningapps.org/display?v=pzm6nivvj
 8. Kes on pildil? -  http://LearningApps.org/721912
 9. Leia kaardilt Saaremaa omavalitsused - http://learningapps.org/display?v=pyk30mse3
 10. Lahenda piltristsõna -  http://LearningApps.org/722092
 11. Rühmita häälikud kolme rühma - http://kubbu.com/?s=haalikuryhmad2
 12. Liitmine ja lahutamine 20 piires - http://kubbu.com/?s=liitlah2
 13. Arvukodud - http://kubbu.com/?s=arvukodu2
 14. Mu äppide kogumik - http://learningapps.org/display?v=pxfybg4nj
 15. Lahenda mõistatused  - http://learningapps.org/display?v=psk26284j
 16. Riimuvad sõnad; poomismäng - http://learningapps.org/display?v=p15vif8ca
 17. Rühmitamise pusle; linnad, vallad, külad - http://learningapps.org/display?v=pi74krpja
Õp Eve R testid
 1. http://evetestid.weebly.com/eesti-keel.html - eesti keel 
 2. http://evetestid.weebly.com/matemaatika.html - korratabel
 3. http://evetestid.weebly.com/loodusotildepetus.html - videotestid