Meie kooli interaktiivne õppekeskkond

Uues õppekavas on pearõhk õpilastes tööoskuste, õpioskuste kujunemise, uurival õppimisel. Ei tuupimisele! Siin on läbiva teemana rakenduv infokommunikatiivne tehnoloogia, IKT. Seega lisaks õpikutele ja teatmeteostele raamaturiiulitel on suurt rõhku pööratud ka Internetile, arvutiprogrammidele. Näiteks e-õigekeelsusõnaraamat jms. Meie töömeetoditest ei kao kuhugi loodusretked, ei lugemine, ei matemaatilised teoreemid, ei keemiakatsed. Uue materjali kinnistamine, hindamine muutub aina huvitavamaks ja loovamakas .... . Neid meetodeid toetab arvuti, infotehnoloogia, Internet. Õpetajal on kompaktne elektrooniline kontrollimise võimalus.  See toetab iseõppimist, projektõpet. Nimetaksin siin Tere, Kevad!, milles on ka meie kool juba mõnda aastat osalenud. Looduskäikudel pildistame, kuulame linnulaulu, vaatleme loomi, putukaid, taimi ja kanname need tulemused projekti portaali.

Tundide teemade juurde saab siit