Õpime teemat struktureerima

23/03/2013 11:01

Seni oleme seda  esitlustega PowerPointis või google.docs´is. Struktureerimisel on vaja välja tuua vaid oluline, ja erinevaid rakendusi kasutades saab seda erinevalt täiendada, tehes sedakuni terviktekstini. Õpilased rikastavad oma soovikohaselt lemmikaine tunnitööd, loovad ülesandeid Wordis, Ecselis, interaktiivseid teste, ristsõnad, videosid katsetest, teema õpetamisest jms

  • veebileht - on vaja esmalt luua, kuhu oma alljärgnevad valmis tööd embeedida või linkida. 
  • mõistekaardi loomine - mindomo.com
  • voldik - MS Publisheris