5. klass matemaatika liikumisülesanded

14/11/2014 09:11

1. Lahenda ülesanded paberil. Kanna vastused lünkadesse.