5.klass - Mina ja virtuaalmaailm

04/04/2013 10:29

 

Tänane tund on teile iseseisvalt teostatav, õpetaja viibib koolitusel. Eemal olles on tunnitöö mulle jälgitav. 

Meie tunni teema: Mina ja virtuaalmaailma. 

Töö käik: 

  1. esitlus - https://prezi.com/_yoohmbhaqde/mina-ja-virtuaalmaailm/
  2. video vaatamine - Klõpsa video lingile. Siin sõnalist teksti ei ole. Seega saab vaadata ka ilma kõrvaklappideta. 
  3. Interaktiivne rühmatöö.  
  4. https://titanpad.com/p4xA4YDDvE