7. klass ajalootunnis

26/03/2013 21:55

Täna toimetavad õpilased ajalootunnis arvutiklassis, loovad ise uue teema kohta teste. Teemaks on õpikust lk 16-19 "Renessanss ja uue ellusuhtumise algus." 

Õpilased jagavad tunnis loodud õppematerjalide lingid ajalooõpetajale google.docs´i lehel. 

Valikülesanded: 

  • mindomo.com - mõistekaardi koostamine, jagamine
  • docs.google.com - formular/test, jagamine
  • testmoz.com - test, jagamine, vastajale parooli jagamine