9.kl füüsika, astronoomia

16/05/2011 21:09

Interaktiivne õppevara järgmistel teemadel on kokkuvõtteks lõppevale õppeaastale.

 1. Veebilehekülg Earth Guide, kust leiab vastused paljudele küsimustele.
 2. Päikesesüsteem - I. Peililt
 3. Kuu- ja Päikesevarjutus - interaktiivne õppemudel kasutusjuhendiga
 4.  füüsika teste, ristsõnu - elektriõpetus, vooluring
 5. Tuumaelektrijaam - inetraktiivne mudel
 6. Jaapani tuumareaktori plahvatusest videod
 7. Fukushima tuumaelektrijaamas (3 min)
 8. Interaktiivne õppekeskkond
 9. õp Noorkõivu füüsikavideod katsetest
 10. Päikesesüsteemi test - ava fail, mitte salvestada
 11. Videode valik Päikesesüsteemist
 12. Satelliidi lennutamine kosmosesse - simulatsioon (hiirega klõpsa, lohista)
 13. Lainepikkuse simulatsioon
 14. Kuidas on võimalik vikerkaare teke?
 15. Vikerkaare teke -  simulatsioon