Erinevate sõnastike kasutamine

02/12/2011 09:44

Tunniülesande täitmiseks kasutad erinevaid elektroonilisi sõnastikke. Ülesannet täidad oma blogis. 

Võimalikud elektroonilised sõnastikud, mis võivad sul abiks olla. Tutvu alljärgnevate sõnastikega.

  1. Eesti keele seletav sõnaraamat -  https://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi
  2. Õigekeelsussõnaraamat  - keelevara.ee/
  3. Erinevad sõnaraamatute kategooriad - www.keeleveeb.ee/

Leia seletused alljärgnevatele sõnadele, fraseoloogilistele väljenditele, kõnekäändudele ja kanna vastused oma blogisse. kindlasti lisa veebiaadress, kust vastuse leidsid (teed aadressist copy-paste)

  1. õigekiri - kas peastarvutamine või peast arvutamine
  2. mida tähendab sõna sarafan
  3.  

mängime kõnekäändudemängu  eestikeel.sauropol.com/public/match_kirjandus4.htm

mõistatmismäng on järgmine eestikeel.sauropol.com/public/match_kirjandus4.htm