Inglise keele tund arvutiklassis

26/04/2011 17:33

Siin saame kasutada nii interaktiivseid õppematerjele, vaadata videosid jms.

Harjutused

  1. ristsõna 1 - Very Commonly-used Words https://iteslj.org/cw/3/ck-dolch01.html
  2. ristsõna 2 - https://iteslj.org/cw/3/ck-dolch07.html
  3. ristsõna 3 Colors (igasse järgnevasse täheruutu liikumiseks võid kasutada TAB-klahvi. https://iteslj.org/cw/1/vm-colors.html
  4. Type in the Plural (kirjuta mängus ette antud sõnale mitmuse vorm ja klõpsi SUBMIT või ENTER) - https://a4esl.org/q/f/z/zz47fck.htm
  5. Verbs and Pronouns - mängus valid lünka õige sõna/vormi - https://a4esl.org/q/f/z/zz47fck.htm
  6. LISAÜLESANDEID https://kodulehtml.webnode.com/%C3%B5ppematerjalid/v%C3%B5%C3%B5rkeeled/