Joonistamine

23/09/2012 17:07

Jätkuvalt tunni teemaks on  arvutijoonistused. Viime end kurssi

  • põhjalikumalt Paintiga,
  • Inkscape-ga
  • Irfanview-ga
  • Gimp
  • ArtRage-ga

Saarlase seotus merega on paratamatu ja igapäevane. Üks saarlase proovitöö.