Mis on referaat?

26/09/2011 09:20

Ülesandeks on

 • uurida Internetist vastuseid küsimustele
 • kasutada mitut Interneti otsingu tulemust, võrrelda neid ja teha enda jaoks valik
 • ja postitada vastus oma blogis.
 • Postituse pealkirjaks on REFERAAT.
 • Küsimused, millele vastad, on kas värvilised või font on bold.
 • Hindamiskriteeriumid: vastuste põhjalikkus, tööülesannete täitmise täpsus ja korrektsus blogis.
 • Teemaks on: Referaat.
 1. Mis on referaat?
 2. Millistest osadest koosneb referaat? Nimeta need.
 3. Missugused nõuded on referaadi kirjutamisel Wordis, seal vormindamine?
 4. Missuguseid nõudeid esitatakse fondile?
 5. Lisa veebiallikad, kust sa küsimustele vastused leidsid.