Ruumala

08/05/2015 11:22

1. Arvuta klassiruumi ruumala;

2. Kontrolli, kas meie kooli arvutiklass vastab seaduses sätestatud nõetele.