Safety first - 8.klassi inglise keel

05/04/2009 14:28

 

Tänane tund on meil asendustunnina inglise keele õpetaja äraoleku ajal
Klassil on võimalus demonstreerida oma keeleoskusi, 
 • harjutada seda omavaheliste dialoogidega, 
 • lugemisega
 • interaktiivsete harjutuste täitmisega
 • interaktiivselt sõnu õppida,
 • teha eneserefleksioon = kokkuvõte oma tunnitööst.

Teema: Safety first

 1. Vestlus (Kus on ohtlik? Kuidas tekivad ohtlikud situatsioonid? ms)
 2. Harjutus 1 lk 102 - lugeda
 3. Harjutus 3 lk 103 - tõlkida fraasid / väljendid (suuliselt)
 4. Harjutus 2 lk 102 - suuliselt
 5. Õpime sõnu veebipõhiselt. Selleks on HotPot harjutused (koostanud M Lindau).
 6. Õpi uusi sõnu - lünkharjutuse täitmisel võid kasutada õpikut.
 7. Moodusta lauseid (harjutus 1 põhjal )
 8. Jätka lauset algusfraasile sobivalt (harjutuse 2 põhjal) Iga harjutuse lõpetamisel loevad õpilased oma ekraanilt laused klassile ette.
 9. Lynkharjutus. Moodustada pildi jargi lauseid.
 10. Ryhmitamine. Lohista hiirega sobivasse ryhma.
 11. Funktsionaalne lugemine. Loe, vasta kysimustele.
 12. Ristsona. Klikka numril, kirjuta vastus aknakesse, ENTER nupule.
 13. Memoriin sonade, moistetega.
 14. Video ettevaatamatusest kuula ja tolgi eesti keelde.
 15. *video 1