Ühiskirjutamine

02/09/2012 19:22
  1. Miks õpime arvutit?
  2. Mida me arvutitunnis õpime?
  3. Kuidas me seda õpime?
  4. Kuidas saame arvutitunnis õpitut seostada argieluga?
  5. Milleks Google konto? Kellel veel ei ole, siis teeme selle.
  6. koduleht keskkonnas - https://sites.google.com/site/
  7. kui koduleht loodud, lisame selle oma e-portfooliosse

ÜHISKIRJUTAMISE HARJUTUSED

NÄIDISHARJUTUS - https://docs.google.com/document/d/1gcq5ZJ9Lli3i2f0iw-Cq4tyxISEJ4KdNltuznPDCCCA/edit

7. klassi 1. rühm - https://docs.google.com/document/d/1dB2qp2ldkAgOtVpgQ9FNSV4EkFxkgdwTlz3hCGDBJ0M/edit

7. klassi 2. rühm - https://docs.google.com/document/d/13npDAd3eaEu68vxpUmb7TkLH_-0UnBndceRjwuKxmgo/edit

7. klassi 3. rühm - https://docs.google.com/document/d/16PxjdOonNdg57NQDGWQikQ4CFYxJnULYU8X-GeADrhU/edit

7. klassi 4. rühm - https://docs.google.com/document/d/1msxYNRCoF3NTzYTdKTgcVjdK1MIYUZgmgiwxAb-IkwI/edit