Videojuhendid

30/09/2014 21:48
  1. Veebi esitluse ShowBeyond´is kasutusjuhend - avaldatud Koolielu.ee-s
  2. Photo PuzzleMaker kasutusjuhend - avaldatud Koolielu.ee-s
  3. OpenOffice Draw kasutusjuhend - avaldatud Koolielu.ee-s
  4. PhotoStory kasutusjuhend - avaldatud Koolielu.ee-s
  5. Joomla sisuhalduses kalendri-info lisamine või youtub.com´is https://www.youtube.com/watch?v=qrh59bx0Lsk&feature=youtu.be
  6. Joomla sisuhalduses artikli ja menüünupu peitmine ja kustutamine või youtube.com´is
  7. Kodulehe loomine Webnode.com - videojuhendid ja teemasai
  8.  LibreOffice Writer´is tabeli vormindamine algajatele
  9. Mõistekaart text2mindmap.comkeskkonnas